415 00 900  |    post@fje.no

Elektrikertjenester til privat- og bedriftsmarkedet 

Fjordane Elektro AS er en lokal leverandør av elektrikertjenester. Vi kan utførealt fra enkle installasjoner i private boliger til bygging av kraftlinjer for everk.Kontakt oss gjerne for å motta et konkurransedyktig pristilbud!

Vi utfører alle installasjoner, store som små innen:

Ikon - pil

Hus og hytte

Ikon - pil

Leiligheter

Ikon - pil

Offentlige bygg

Ikon - pil

Landbruk

Ikon - pil

Everk/minikraftverk

Ikon - pil

Industri

E-verk

Fjordane Elektro er en tverrfaglig leverandør til energibransjen. Våre tjenester er rettet inn mot distribusjons- og regionalnettet. 

Fjordane Elektro utfører blant annet: 

 • Bygging av 11 kV og 22 kV tremastlinjer
 • Strekking og montasje av OPGW
 • Ombygging / nedbygging av trafoarrangement
 • Nybygging – industri/boligfelt/hyttefelt 
 • Kraftlinje – nybygging/reinvestering 0,2 – 66 kV
 • Kabelanlegg – nettstasjoner 0,230 – 66kV
 • Stolpeskift
 • Gatelysanlegg
 • Vedlikeholdstjenester 
 • Befaring
 • Råtekontroll 
 • Assistanse i beredskapssituasjoner 
 • Rengjøring og tilstandskontroll av kiosker og trafoanlegg 
 • Tjenester som sakkyndig driftsleder 
 • Konsulenttjenester innenfor alle våre fagområder
 • Kjøp og salg - Retrade

Sakkyndig driftsleder 

Vårt tilbud baserer seg på en månedlig pris for å stå som sakkyndig driftsleder og omfatter: 

 • Oppfølging og ukentlige kontroller av internkontrollsystem.
 • Gjennomgang / utarbeiding av prosedyrer og instrukser.
 • Gjennomgang av lovpålagte kurs. 
 • Utstedelse av sikkerhetskort.
 • Utpekninger av leder for sikkerhet og leder for kobling. 
 • Annet arbeid som tilfaller rollen som sakkyndig driftsleder. 

Det benyttes materiell hentet fra leverandører i det norske kraftmarkedet. Ved ønske omandre typer materiell, tilpasser vi oss gjerne dette. 

Andre tjenester som også kan bestilles: 

 • Installatørtjenester knyttet til høyspent og lavspent installasjon. 
 • Montasje av lavspent spenning utstyr. Kan utføres av eier etter nærmere avtale.
 • Utstedelse av samsvarserklæring etter arbeid. 
 • Utarbeiding av HMS-plan / SHA-plan.
 • Gjennomgåing av lovpålagte kurs (FSE / førstehjelpskurs).
 • Andre tekniske tjenester. 

For mer informasjon, last ned vårt infoskriv. 

Vi har 5 års garanti på våre tjenester

Ikon - pil

Vi garanterer for kvaliteten av våre arbeider, materialer og utstyr.

Ikon - pil

Vi garanterer at vår leveranse oppfyller alle forskriftskrav og alle relevante bransjenormer.

Ikon - pil

Vi utbedrer alle mangler som meldes innen fem år etter at tjenesten ble levert. 

Ikon - pil

Utbedringen gjøres vederlagsfritt.